อัตราค่าบริการ

สมายพลัสทันตคลินิก

ราคาจัดฟัน

รายการรักษา
ค่าบริการ (บาท)

จัดฟันแบบธรรมดา

35,000

จัดฟัน AOSC

45,000

X-ray จัดฟัน

800

พิมพ์ปาก

700

Retainer

ชิ้นละ 2,000

ราคาทันตกรรมเด็ก (ทำฟันเด็ก)

รายการรักษา
ค่าบริการ (บาท)

เคลือบหลุมร่องฟันซี่ละ

400-500

เคลือบฟลูออไรด์

400-500

ถอนฟันน้ำนม

500

รักษารากฟันเด็ก

2,000 - 3,000

ครอบฟันเด็ก ซี่ละ

2,500

ราคาอุดฟัน

รายการรักษา
ค่าบริการ (บาท)

อุดฟันชั่วคราว

300

อุดฟันสีเหมือนฟัน,Amalgam

500 - 1,500

อุดฟัน รักษารากฟัน

800 - 1,500

X-ray ฟิล์มเล็ก ฟิล์มละ

200

ราคาถอนฟัน และผ่าฟันคุด

รายการรักษา
ค่าบริการ (บาท)

ผ่าฟันฝังซี่ละ

5,000 - 6,000

ถอนฟัน

500 - 1,500

ถอนฟันคุด

2,000 - 4,000

ผ่าฟันคุดกรอกระดูกแบ่งฟัน

2,000 - 3,500

ขูด ล้าง เย็บแผลในช่องปากครั้งละ

500

ขลิบแต่งกระดูกเพื่อใส่ฟันตำแหน่งละ

1,500

เจาะถุงหนองตำแหน่งละ

500

Frenectomy

2,000 - 3,000

ราคาทันตกรรมรักษารากฟัน

รายการรักษา
ค่าบริการ (บาท)

ฟันหน้า

5,000 (ผ่อนชำระ 2,500/2,500)

ฟันกรามน้อย

6,000 (ผ่อนชำระ 3,000/3,000)

ฟันกรามใหญ่

9,000 (ผ่อนชำระ 3,000/3,000/3,000)

รักษารากซ้ำ Retreet

เพิ่มจากราคาเดิม 25%

ราคาทันตกรรรมรักษาโรคเหงือก

รายการรักษา
ค่าบริการ (บาท)

ขูดหินปูนทั้งปาก

800 - 1,500

เกลารากฟันตำแหน่งละ

300 - 500

ขูดหินปูน่และเกลารากทั้งช่องปาก Quadrant ละ

800 - 1,000

เจาะถุงหนอง ตำแหน่งละ

300 - 500

กรอแต่งกระดูก ตำแหน่งละ

1,500

รักษาการเสียวฟันโดยการทายา ซี่ละ

300

ราคาทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

รายการรักษา
ค่าบริการ (บาท)

ฟอกสีฟัน

6,000 / 8,000

เสริมเขี้ยว

2,000 - 3,000

ราคาฟันปลอมติดแน่น

รายการรักษา
ค่าบริการ (บาท)

ครอบฟัน ชั่วคราว Temp ซี่ละ

3,000

ครอบฟัน ไม่ผสมทอง (Non – precious ) ซี่ละ

6,500

ครอบฟัน โลหะผสม ( Palladium) ซี่ละ

9,000

ครอบฟัน ไม่มีโลหะผสม ( All porcelain ) ซี่ละ

12,000

ยึดครอบฟัน

500 – 1,000

เดือยฟัน ซี่ละ

3,500

ฝังรากฟันเทียม ซี่ละ

40,000

ราคาฟันปลอมถอดได้

รายการรักษา
ค่าบริการ (บาท)

เพดานพลาสติก เริ่มต้นที่

ฟันซี่ต่อไปซี่ละ

ตะขอลวดตัวละ

1,500

300

200

โครงโลหะ เริ่มต้นที่

ฟันซี่ต่อไปซี่ละ

ตะขอสีเหมือนฟันเพิ่มตัวละ

6,000

300

600

Removable bridge 1 ซี่

เริ่มต้นที่ 4,000

ราคาฟันปลอมทั้งปาก

รายการรักษา
ค่าบริการ (บาท)

เพดานพลาสติกบน + ล่าง

8,000 + 8,000

โครงโลหะ บน + ล่าง

10,000 + 10,000

Retainer

4,000 / 5,000

Tray ฟอกสีฟัน ชิ้นละ

3,000

Splint

3,500

ราคาซ่อมฟันปลอม

รายการรักษา
ค่าบริการ (บาท)

ซ่อมฟัน ตำแหน่งละ

300

ซ่อมฟันที่ต้องส่ง LAB

600-1,500